Hakkımızda

Bir toplum ve ülkenin, teknolojik açıdan kendine yeterliliğinin en temel unsurunu yetişmiş insan kapasitesi oluşturmaktadır.

1. Deneyap Teknoloji Atölyeleri nedir?
Deneyap Teknoloji Atölyeleri; Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkıda bulunmak amacıyla kurulan, ilk 24 ay proje temelli dersler ve son 12 ay takımlar dönemi olmak üzere 2 aşamadan oluşan eğitim modeliyle eğitim veren merkezlerdir. Atölyelerde yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere 11 farklı program başlığında 36 ay ücretsiz teknoloji eğitimleri verilmektedir.

    

2. Deneyap Teknoloji Atölyelerinin amacı nedir? 
Deneyap Teknoloji Atölyelerinin temel amacı; ülkemizin kalkınması için olmazsa olmaz gördüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi’nin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmektir. Bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençlerin, yeterli imkânlar ve doğru yönlendirme ile çok büyük işler başarabilecek potansiyele sahip olduğu ve tüm Türkiye’de geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek gençlerimizin bulunduğunun inancı ile ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda desteklenmeleri hedeflenmektedir.

 

3. Deneyap Teknoloji Atölyeleri ne zaman kurulmuştur?
Deneyap Teknoloji Atölyeleri; tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla 2017 yılında Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) bünyesinde hayata geçirildi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması yönünde alınan kararla birlikte Deneyap Türkiye projesi başlatıldı.

 

4. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almak istiyoruz, eğitimlere nasıl katılabiliriz?
Öğrenci Seçme Sınavı yapılan illerde ikamet eden 4, 5. sınıf öğrencileri; 8, 9. sınıf öğrencileri ve lise hazırlık öğrencileri belirtilen tarihler arasında sınava başvururlar. E-sınavda başarılı olan ildeki kapasitenin 2,5 katı katar öğrenci uygulama sınavına girmeye hak kazanır. Uygulama sınavının %30'u e-sınavın %70’i hesaplanarak başarı sırası belirlenir ve kapasite dahilinde öğrenci asil kayıt hakkı kazanır.

 

5. Neden tüm sınıf seviyeleri sınava başvuruda bulunamıyor? 
Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitimler “Ortaokul” ve “Lise” grubu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ortaokul ve Liseye yeni başlayan öğrenciler, okullarından mezun olana kadar 3 sene boyunca Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim alırlar.

Verilecek eğitim programlarının tamamlanabilmesi için takvimsel durumlar göz önünde bulundurulur. Ara sınıf öğrencileri Deneyap eğitimlerini tamamlayamadan kendi okullarından mezun olma seviyesine gelmeleri sebebiyle sınava yalnızca belirtilen seviyedeki öğrenciler başvuru yapabilir. 

1. Sınava nereden başvuru yapabiliriz? 
Adayların elektronik ortamda yapılacak olan öğrenci seçme sınavına (e-sınava) başvuruları www.t3kys.com sitesi üzerinden alınmaktadır.

 

2. Başvuru esnasında nelere dikkat etmeliyiz? 
Sınav döneminde duyurulan Sınav Başvuru Kılavuzu’nu dikkatlice okumalısınız. Başvuru esnasında hatalı ve eksik bilgi girmemelisiniz.

 

3. Sınav için önceden çalışmamız gereken kaynak kitaplar veya konular var mıdır? 
Sınav sorularında; muhakeme, verileri okuyabilme ve yorumlama, çıkarım yapabilme, problemi tespit edebilme, kritik düşünebilme, araştırma yapabilme ve değişken belirleme becerileri ölçülür.

Sınav; bilgilerin değil, becerilerin ölçüldüğü sorulardan oluşmaktadır. Bu sebeple öğrencilerin daha öncesinden sınava hazırlanabilmesi adına ayarlanmış herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. 

1. E-sınavda kaç soru sorulmaktadır?
Sınavda Matematik, Fen, Algoritma ve Genel Kültür konularından toplam 40 (kırk) adet soru sorulacaktır.

 

2. E-sınav kaç dakika sürmektedir?
Adaylara 100 (yüz) dakika sınav süresi verilmektedir.

 

3. Sınava giriş esnasında öğrencinin yanında bulundurması gereken belgeler nelerdir? 
Yanınızda “Sınav Giriş Belgesi” ve geçerli bir “Kimlik Belgesi” ile sınava gireceğiniz adreste, sınav saatinden en az 1 saat önce bulunmalısınız. Sınav başladıktan sonra adaylar sınava alınmayacaktır.

 

4. Sınava geç kaldığımız takdirde ne yapmamız gerekmektedir? 
Sınav başladıktan sonra adaylar sınava alınmayacaktır.

 

5. Öğrencim e-sınavda başarılı oldu. Şimdi ne yapmalıyız? 
Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Süreci iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama e-sınav olup e-sınavda başarılı olan adaylar, ikinci aşama olan Uygulama Sınavına girmeye hak kazanır.

Adaylar, Uygulama Sınavı giriş belgesinin açıklanmasını deneyap.org web sitesi üzerinden takip eder.

1. Uygulama Sınavı nedir? 
Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerimizden 1. aşama olan e-sınavı başarı ile geçenlerin katılmaya hak kazandığı, uygulama temelli proje çalışmasıdır. Öğrenciler, kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yaparlar. Tamamlanan projelerini jüri üyelerine belirlenen süre içerisinde anlatırlar. Öğrencilerin; kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli becerileri dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

2. Uygulama Sınavı günü yanımızda hangi belgeleri getirmeliyiz?
Uygulama Sınavı’na gelirken yanınızda Uygulama Sınavı giriş belgenizi ve kimlik belgenizi getirmeniz gerekmektedir.

 

3. Kimlik belgemiz ve Uygulama Sınavı giriş belgemiz yanımızda olmadan sınava girebilir miyiz?
Kimlik belgesi ve Uygulama Sınavı giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava dahil edilmemektedir.

 

4. Sınav başlangıç saatinden ne kadar süre önce salona gelmeliyiz?
Öğrenci, sınav başlangıç saatinden 30 dakika önce sınav merkezinde bulunmalıdır.

 

5. Uygulama Sınavı süresi ne kadardır? 
Sınav süresi, Uygulama Sınavı özelinde belirlenen proje doğrultusunda belirlenmektedir. Öğrenciler için verilen Uygulama Sınavı süresi, sınav giriş belgesinde yer almaktadır.

1. Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde hangi eğitimler verilmektedir? 
Atölyelerimizde, yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere 11 farklı program başlığında 36 ay ücretsiz teknoloji eğitimleri verilmektedir.

Eğitim başlıklarımız;
(Yüz Yüze Eğitimler)
• Tasarım ve Üretim
• Robotik ve Kodlama
• Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti
• İleri Robotik
• Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
• Enerji Teknolojileri
• Havacılık ve Uzay Teknolojileri

(Çevrim İçi Eğitimler)
• Yazılım Teknolojileri
• Siber Güvenlik
• Yapay Zeka
• Mobil Uygulama şeklindedir.

 

2. Bazı eğitimler yüz yüze işlenirken bazı eğitimler neden çevrim içi işlenmektedir? 
Öğrencilerin akademik gelişimlerine uygun olarak daha çok ders almalarını sağlamak amacıyla Deneyap Teknoloji Atölyelerinde hem yüz yüze hem çevrim içi dersler işlenmektedir.

 

3. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde hangi günlerde eğitim verilmektedir? 
Eğitimler yüz yüze ve çevrim içi olarak farklı uygulama biçimleri ile verilmektedir. Öğrenciler, yüz yüze alacakları eğitimlerde hafta sonu cumartesi ya da pazar günü; öğleden önce 09.00-13.00, öğleden sonra 13.30-17.30 seanslardan birini seçerek 4 saat boyunca atölyede eğitim görmektedir. Çevrim içi eğitimler ise hafta içi veya hafta sonu olarak değişiklik göstermektedir.

 

4. Öğrencinin en fazla kaç hafta devamsızlık yapma hakkı vardır?
Eğitim verilen 11 farklı başlığın eğitim süreleri değişmektedir. Buna bağlı olarak her eğitim başlığı için devamsızlık kuralı

  • %20’sine gelmemesi durumunda sertifika alamamaktadır.
  • %30’una gelmemesi durumunda öğrencinin diplomasında eğitim adı yazılmamaktadır.
  • %40 ve üzerinde gelmemesi durumunda kaydı silinir ve öğrenci eğitim alma hakkını kaybetmektedir.

şeklindedir.

 

5. Hangi durumlar mazeretli devamsızlıktan sayılmaktadır?
Öğrenci, devam etmediği her hafta için mutlak suretle mazeretini yazılı olarak beyan etmek zorundadır. Belgelendirilen devamsızlıklar öğrenci komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülmesi durumunda mazeretli devamsızlık olarak kabul edilebilecektir.

 

6. Devamsızlık hakkımı doldurduğumuz zaman eğitim hakkımızı kaybeder miyiz?
Öğrencinin bir ders modülüne %40 ve üzeri devamsızlık yapması durumunda eğitim hakkı sonlanır.

 

7. Nakil taleplerini değerlendirme kriterleri nelerdir? 
Deneyap Teknoloji Atölyeleri; 1. faz kapsamında 12 ilde, 2. faz kapsamında 18 ilde, 3. faz kapsamında 27 ilde, 4. faz kapsamında 42 ilde ve ek fazda 2 ilde açılmıştır. Öğrencinin nakil talebinde bulunması durumunda sadece kendi ilinin bulunduğu fazdaki iller arasında yeterli kontenjan varsa geçiş yapma hakkına sahiptir. Eğitim başlangıç yılları arasındaki farktan dolayı fazlar arası geçiş mümkün değildir.

Öğrenci, kendi fazında eğitim veren Deneyap Teknoloji Atölyesine nakil talebinde bulunduğunda; komisyon tarafından öğrencinin nakil talep ettiği atölyede uygun kontenjan olması ve aynı atölyeye birden fazla nakil talebi olması durumunda nakil talebinde bulunan öğrencilerin nakil talep etme sebepleri incelenir. 

 

8. Seans değişikliği talep edebilir miyiz?
Seans değişim talepleriniz atölye sorumlusu tarafından değerlendirilmektedir. Bu sebeple seans değişiklik taleplerini atölye sorumlusuna iletmeniz gerekmektedir. Gerekli şartlar sağlanması durumunda talebiniz olumlu karşılanacaktır. Ayrıca OBS sistemi üzerinden seans değişim talebi gerçekleştirebilirsiniz, geçmek istediğiniz seansta uygun yer açıldığı takdirde değişiklik talebiniz gerçekleştirilecektir.

 

9. Eğitim sonunda herhangi bir belge veriliyor mu?
Her eğitim sonunda devam kuralları belirtilen kural çerçevesinde sağlanması durumunda öğrenciler, eğitimini aldığı dersin sertifikasını alır.

 

10. Eğitime hak kazanan öğrenciden herhangi bir ücret talep ediliyor mu?
Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitimler ücretsizdir. Deneyap Türkiye projesinde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

1. Takım olma dönemi ne zaman başlamaktadır? 
Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında 24 aylık eğitim dönemini tamamlayan öğrenciler, 12 aylık takımlar dönemine geçiş yapmaktadır. Deneyap öğrencilerinden oluşan takımlar, bir takım kaptanı ve mentor eşliğinde sürece devam eder.

 

2. Takım olma döneminde eğitimler nasıl yapılmaktadır? 
Takım olma döneminde öğrencinin Deneyap Teknoloji Atölyelerine aktif olarak gelmesi beklenmez. Takım olma çalışmaları kapsamında; takımlaşma, proje raporu yazımı, girişimcilik üzerine eğitimler çevrimiçi olarak verilir. Alınan eğitimler sonucu takımların belirli temalar doğrultusunda inovaktif ve yenilikçi projeler hazırlayıp hazırladıkları projeyi bitirme projesi olarak teslim etmesi beklenir. Yenilikçi projeler hazırlayan takımlarımız, mentor yönlendirmesi ile ulusal/uluslararası yarışmalara hazırlanmaları konusunda desteklenir. 

 

3. Takım olma dönemi Bitirme Projesi hazırlama süreci nasıl gerçekleşmektedir? 
Bitirme Projesi takım olma döneminin son aşamasıdır. Bitirme Projesi raporunda; etik kurallar, yazım kuralları, özgünlük ve uygulanabilirliğe dikkat edilmelidir. Raporlarını tamamlayan ve sisteme yükleyen öğrenciler, değerlendirme sürecine geçiş yapar. Değerlendirme sürecinde öğrencilerin proje raporları uzman jüriler tarafından değerlendirilir. 

1. Öğrenciler mezun olduktan sonra nasıl bir süreç izlenmektedir?
Öğrenciler iki yıllık eğitim sürecini tamamladıktan sonra takımlaşma dönemine girerler. Bu dönemde proje takımları oluşturup mentorler eşliğinde yurt içi ve yurt dışı yarışmalara katılmaları beklenir.

Öğrenciler bu iki süreci tamamen bitirip mezun olduktan sonra Deneyap Mezunlar Platformu bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklere ve çalışmalara dahil olabilirler. 

 

2. Deneyap'tan mezun olan bir öğrenci yeniden Deneyap Öğrenci Seçme Sınavı'na girip eğitim hakkı kazanabilir mi?
Diğer öğrencilere eğitim hakkı tanımak adına; daha önce Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim alma hakkı kazanan öğrencilerimize tekrar eğitim hakkı tanınmamaktadır.

 

3. Alınan eğitimin mezun olduktan sonra öğrenci için sağlayacağı faydalar nedir?
Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrenciler, çeşitli mühendislik alanlarında uygulamaya dayalı eğitimler almaktadır. Bu açıdan bakıldığında mezuniyet sonrası süreçte yönelecekleri mesleki alanda, henüz ortaokul ve lise seviyesindeyken kuvvetli temel oluşturmuş olacaklardır.

 

4. Deneyap Mezunlar Platformu nedir? Neler yapmaktadır?
Deneyap Mezunlar Platformu, Deneyap Teknoloji Atölyeleri mezunlarından oluşan; yaşam boyu öğrenme yaklaşımıyla mezunların hem birbirleriyle hem de T3 Vakfıyla işbirliğini ve dayanışmasını arttırmak, öğrenci ve mezunların aidiyetini güçlendirmek, mezunların mesleki ve akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla çalışmalar düzenleyen bir mezunlar topluluğudur.

Faaliyetleri arasında;

  • Mezun kampları
  • Mezun buluşmaları
  • Lise ve ortaokul son sınıf öğrencisi mezunlarımız için tercih ve danışmanlık günleri
  • Çeşitli ilgi alanlarına yönelik öğrenci kulüpleri
  • Teknik ve sosyal alanlarda destekleyici eğitimler yer almaktadır.
     

EĞİTMEN BAŞVURU VE BELİRLEME SÜREÇLERİ

1. Deneyap eğitmenliğine kimler başvuru yapabilir? 
Duyuruya çıkılan eğitmenlik alanı ile ilgili; tercihen üniversitelerin ilişkili bölümlerinde okuyan lisans ya da lisansüstü üniversite öğrencileri, mezunları, alanla ilgili öğretmenler ve sektörde çalışan alan uzmanları başvuru yapabilir.

 

2. Eğitmenlik başvuru duyurularından nasıl haberdar olabiliriz?
İlgili eğitimlerin başlangıç ve bitiş tarihlerine bağlı olarak belirli tarihlerde eğitmenlik duyurularına çıkılmaktadır.

Deneyap Türkiye eğitmenlik başvuru duyurularından haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı ve www.deneyap.org sitemizi takip edebilirsiniz. Duyuru süreçlerinde e-posta ile bilgilendirilmek için buraya tıklayınız.

 

3. Deneyap eğitmenliğine başvurmak için hangi adımları izlemeliyiz?
T3KYS sistemi üzerinden Deneyap Türkiye Eğitmenlik Başvurusu havuzuna başvuruda bulunabilirsiniz.

 

4. Deneyap eğitmenlerinden hangi yetkinliklere sahip olması beklenir?
Eğitmenlerin eğitmenlik başvurusu alınan alanlarla ilgili yayınlanan eğitmenlik şartnamesindeki yetkinliklere sahip olması beklenmektedir. Her eğitim başlığı için belirlenecek eğitmenlerde aranılan teknik ön şartlar birbirinden farklıdır.

 

5. Deneyap Eğitmeni olabilmek için hangi aşamalardan geçmemiz gerekir?
Adayların www.deneyapturkiye.org sitesi üzerinden yapmış olduğu başvurunun ardından; “Ön Değerlendirme”, “Teknik Değerlendirme”, “Yetkinlik Bazlı Değerlendirme”, “Yüz Yüze Değerlendirme ve “Eğitmen Eğitimi” aşamalarından başarıyla geçmesi beklenmektedir.

*Eğitmen belirleme aşamaları eğitim alanına göre değişiklik gösterebilmektedir.

 

6. Eğitmenlik başvuru sonucumuzu nereden öğrenebiliriz?
Eğitmenlik başvuru sonucunuzu deneyap.org web adresi üzerinden ya da t3kys.com sisteminden başvurularınızı takip ederek öğrenebilirsiniz. Ayrıca, sonuçlar açıklandığında cep telefonu numaralarınıza ve e-posta adreslerinize bilgi mesajı iletilmektedir.

1. Eğitmen eğitimlerine nasıl dahil olabiliriz?
Eğitmen belirleme aşamalarından “Yüz Yüze Değerlendirme” aşamasını başarıyla tamamladığınız takdirde eğitmen eğitimine dahil olabilirsiniz. Adayların eğitmenlik yapabilmeleri için eğitmen eğitimi dahil olmak üzere tüm aşamaları tamamlaması gerekmektedir.

 

2. Eğitmen eğitimleri nerede düzenlenmektedir?
Eğitmen eğitimi, ilgili eğitim içeriğinin gerektirdiği duruma göre ilinizdeki Deneyap Atölyelerinde ya da il dışındaki bir eğitim merkezinde kamp olarak ya da çevrim içi platformda gerçekleşmektedir.

 

3. Eğitmen eğitimlerinde hangi eğitimleri alacağız?
Eğitmenler, eğitmen eğitimleri kapsamında eğitim alanı ile ilgili müfredat ve ders içeriklerine paralel olarak hazırlanan “Pedagojik Alan Bilgisi” ve “Uygulamalı Teknik Eğitimleri”ni almaktadır.

 

4. Eğitmen eğitimleri için herhangi bir ücret talep ediliyor mu?
Eğitmen eğitimleri ücretsizdir.

1. Deneyap eğitmenlerinin yükümlülükleri nelerdir?
Belirlenen eğitmenlerin, alınan eğitmen eğitiminin ardından Deneyap öğrencilerine eğitim vermesi beklenmektedir. Eğitmen olarak seçilen kişilerin, eğitime başlamadan önce alınan eğitim karşılığında ders vereceğinin beyan edildiği Eğitmenlik Sözleşmesi’ni imzalaması gerekir.

Komisyonun görevlendirilmesi durumunda gerçekleştirilecek proje şenliğinde/yarışmasında veya bu tür etkinliklerde yer alması beklenmektedir.

 

2. Eğitmenlik süresi ne kadardır?
Deneyap eğitmenliğinde her eğitim başlığı için dönemsel eğitmenler belirlenmektedir. Kişi, ilgili eğitimin süresi kadar eğitmenlik yapmaktadır. Bir sonraki eğitimde eğitmenlik yapabilmek için başvurusunu güncellemelidir.  Her bir eğitim alanı için eğitim süreci değişmektedir.

 

3. Eğitmen ödemeleri ne şekilde yapılmaktadır?
Eğitmen ücretleri, verilen eğitim için saat bazlı olarak hesaplanmaktadır. Ödemeler aylık olarak gerçekleştirilmektedir.

 

4. Zaruri durumlardan dolayı eğitim verirken devamsızlık yaptığımız takdirde ne yapmamız gerekir?
Eğitmenlerin, mücbir bir sebep olmaksızın (tayin, atama, ileri derecede sağlık problemi) eğitmeni oldukları derse, ders bitimine kadar devam etme zorunluluğu vardır.

Eğitmenlere, eğitmeni oldukları derslere %20 oranında devamsızlık yapmaları halinde katılım belgesi verilmemektedir. Eğitmenler, devamsızlık durumlarında sebebini belgeleyerek (sağlık raporu, görevlendirme yazısı, tayin, atama durumu belgesi) il idari sorumlusuna teslim etmelidir.

Eğitmenlere her bir ders kapsamında %30 oranında devamsızlık yapmaları halinde bir daha eğitmen olma hakkı verilmemektedir.

 

5. Zaruri durumlardan dolayı şehir değişikliği yaptığımız takdirde eğitmenlik için kazandığımız hak geçersiz mi sayılır?
Bu durumda ilgili merkeze e-posta yolunu kullarak durumunuzu gösteren bir belge ile bilgilendirme yapmanız gerekmektedir. Aşağıdaki durumlara bakılarak değerlendirme yapılmaktadır.

1) Nakil talep edilen atölyede uygun kontenjan olması durumu

2) Geçiş yapmak istediğiniz ilde Deneyap Teknoloji Atölyesinin olma durumu 

3) Geçiş yapmak istediğiniz ilde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyesindeki eğitim sürecine eğitim alanınızın uygun olması durumu

 

6. Eğitim sonunda herhangi bir belge alabilecek miyiz?
Eğitim sonunda eğitmenlere katılım belgesi verilmektedir.

1. Aktif olarak eğitim veren iller hangileridir? 
Deneyap Teknoloji Atölyeleri; Türkiye’nin 81 ilinde, Azerbaycan ve Suriye’de bulunmaktadır. Deneyap Teknoloji Atölyeleri; 3 ülke, 84 şehir, 142 atölye ile eğitimlerine devam etmektedir. 

 

2.  Atölyeler hakkında nasıl bilgi edinebiliriz? 
Atölyelerimizin iletişim bilgilerine ve adreslerine ulaşmak için tıklayınız.

© Copyright 2023. Tüm Hakları Saklıdır. | KVKK