EĞİTMENLİK BAŞVURUSU

Geleceği teknolojilerini üretecek gençleri
Deneyap Teknoloji Atölyelerinde yetiştiriyoruz!

Ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda yarının teknolojisini üretecek gençleri yetiştirme hedefimizde bizimle birlikte olmak isteyen tüm eğitmenlerimizin başvurularını değerlendiriyor ve belirlenen aşamaları başarıyla tamamlayanları ekibimize dahil ediyoruz.

Deneyap eğitmenleri; öz düzenleme becerilerine sahip, yaratıcı düşünme becerileri iyi düzeyde olan, özgün fikirler geliştirebilen, eleştirel düşünme becerilerine hâkim, öğrenmeyi ve öğretmeyi seven, takım olma, birlikte çalışma, sorunları çözme becerileri gelişmiş, Deneyap Türkiye Projesinin ve Milli Teknoloji Hamlesinin Türkiye’nin geleceği için önemli olduğunun bilincine sahip kişilerden oluşmaktadır.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde görev alan eğitmenler; öğretmenler, sektörde çalışan alanında yetkin kişiler, üniversitelerin ilişkili bölümlerinde okuyan lisans ya da lisansüstü üniversite öğrencileri ve mezunlarından oluşmaktadır. 

1

Eğitmen Belirleme Aşamaları

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitmen olmak isteyen adayların, www.deneyap.org sitesi üzerinden duyuruları takip ederek eğitmenlik başvurusunda bulunmaları beklenmektedir.

Başvuran adayların, eğitmenlik başvurusu alınan alanlarla ilgili eğitmenlik şartnamesindeki yetkinliklere sahip olması beklenir.

1

ÖN
DEĞERLENDİRME

Eğitmen başvurusu formunda belirtilen bilgiler doğrultusunda uygun bulunan adaylar bir sonraki değerlendirme aşamasına geçiş yapmaktadır. 

2

TEKNİK
DEĞERLENDİRME

Eğitmen adayının seçmiş olduğu alanda eğitim verebilmesi için gerekli ön koşul alanlarında, bilgi ve becerilerini ölçmek için hazırlanmış farklı seviyelerdeki soruların cevaplanması beklenmektedir.

3

YETKİNLİK BAZLI
DEĞERLENDİRME

Bu aşamada adaylar, pedagojik formasyon yönünden yetkinlik bazlı değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

4

YÜZ YÜZE
DEĞERLENDİRME

Bu aşamada adaylarla yüz yüze veya video konferans yoluyla değerlendirmeler yapılmaktadır.

5

EĞİTMEN
EĞİTİMİ

Eğitmen eğitimlerine de katılarak başarıyla tamamlayan adaylar, nihai eğitmen olmak üzere belirlenir ve bulundukları şehirdeki Deneyap Teknoloji Atölyesine atanarak eğitim vermeye başlarlar.

2

Eğitmen Eğitimi

Deneyap Türkiye projesi eğitmenlik başvurusunda bulunup tüm başvuru aşamalarını başarıyla geçen adaylar eğitmen eğitimi aşamasına geçmeye hak kazanırlar.

Eğitmen Eğitimleri, müfredat ve ders içerikleriyle paralel olarak hazırlanan “Pedagojik Alan Bilgisi” ve “Uygulamalı Teknik Eğitimler” olmak üzere 2 bölüme ayrılır.

1

PEDAGOJİK
EĞİTİM

Pedagojik eğitimde verilecek dersin öğretim programına göre bir eğitmen eğitimi verilir. Eğitmen adaylarına öğrenciye yaklaşımın nasıl olacağı, konuların öğrenciye verimli ve etkili bir şekilde nasıl aktarılacağı bilgisi verilmekte ve aynı zamanda teknik anlamdaki konular pekiştirilmektedir.

2

TEKNİK
EĞİTİM

Teknik eğitimde, eğitim içeriğinin teknik boyutundaki konular işlenmekte ve alınan malzemenin kullanımına yönelik bilgi aktarımı gerçekleşmektedir.

Eğitmen eğitimi ücretsiz olup eğitmen eğitimine dahil olmayı kabul eden eğitmen adaylarının seçildiği eğitim alanının süreci boyunca, en az 1 sınıfın sorumluluğunu üstlenmeleri beklenmektedir. 

© Copyright 2023. Tüm Hakları Saklıdır. | KVKK