ÖĞRENCİ BAŞVURUSU

Tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla!

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin eğitim modeli öğrencilerin; girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik tasarlanmıştır.

Öğrenci Seçimi Süreci

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, gelecek yüzyılın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak proje tabanlı, günlük yaşam problemlerini ele alan, öğrencilerin 21. Yüzyıla entegre becerileri kazanmalarını sağlayan, kapsamlı ve farklı bir eğitim modeli ortaya koymaktadır.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almak isteyen öğrenciler, e-sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamalı öğrenci seçme sınavına tabi olurlar. Öğrenci Seçme Sınavına ortaokul grubu için 4. sınıf, 5. sınıf öğrencileri ve lise grubu için 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı, 9. Sınıf öğrencileri başvuru yapabilir.

ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ AŞAMALARI
1
1
Başvuru

Başvuru kriterlerini sağlayan adaylar, e-sınava girmek için KYS üzerinden ön başvuru yapabilir ve ön başvuru sonrasında sınav yeri, tarihini seçerek başvuru aşamasını tamamlarlar.

2
2
E-sınav

E-sınav aşaması kapsamında öğrencilerden Matematik, Fen, Algoritma ve Genel Kültür sorularından oluşan, öğrencilerin analitik ve kritik düşünme becerilerini ölçmeye dayalı çoktan seçmeli sınav sorularını yanıtlamaları beklenir.

3
3
Uygulama Sınavı

Uygulama sınavı kapsamında öğrencilerden sınav merkezinden verilen proje ödevini belirlenen süre içerisinde ve belirlenen malzemelerle tamamlayıp jüri ekiplerine sunmaları beklenir.

4
4
Nihai Sonuç

E-sınav ve uygulama sınavı sonuçları, önceden belirlenen yüzdelik oranlara göre hesaplanır ve kontenjan dahilinde iki aşamayı da başarıyla geçen adaylar Deneyap öğrencisi olmaya hak kazanır.

1

Online Başvuru

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almak isteyen 4, 5, 8, 9. sınıf ve lise hazırlık sınıfı öğrencileri, belirlenen sınav dönemlerinde ve başvuruya açılan illerde ikamet etmesi durumunda T3 KYS web sitesi üzerinden hesaplarını oluşturarak başvurularını yapabilirler.

2

E-Sınav

Eğitime dahil olmak isteyen öğrenciler ilk olarak e-sınava dahil olurlar. Sınav ortaokul ve lise seviyesinde hazırlanır. Ortaokul grubu sınavına 4. ve 5. sınıflar, lise grubu sınavına ise 8. ve 9. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık sınıfı öğrencileri dahil olurlar.

E-sınav;

• Matematik
• Fen
• Algoritma
• Genel Kültür 

Bölümlerinden oluşmaktadır. Sınav 40 sorudan oluşmakta ve 100 dakika sürmektedir. Sınav sorularında muhakeme, verileri okuyabilme ve yorumlama, çıkarım yapabilme, problemi tespit edebilme, kritik düşünebilme, araştırma yapabilme ve değişken belirleme becerileri ölçülür. Sınav, teorik bilgilerin değil becerilerin ölçüldüğü sorular içerir. Sınavda doğru sayıları esas alınır ve yanlışlar doğruları etkilemez.

Sınav sonunda, her öğrenci kendi seviyesindeki öğrenciler arasından değerlendirilir. Her il için belirlenen programa alım kontenjanı sayısının 2,5 katı kadar öğrenci uygulama sınavına davet edilir. Böylelikle her il kendi içinde farklı taban puanlarına sahip olur. Hem sınıf seviyesindeki sıralama hem de il bazlı sıralama tamamlandığında “Uygulama Sınavına” dahil olan öğrenciler ilan edilir.

3

Uygulama Sınavı

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde Öğrenci Seçme Sınavının ilk aşaması olan E-Sınavı başarı ile geçen öğrenciler Uygulama Sınavı’na girmeye hak kazanır. 

Uygulama Sınavı’nda öğrencilerden kendilerine verilen tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri bir proje tasarımı yapmaları beklenir. 

Öğrenciler, proje tasarım süresi tamamlandığında geliştirdikleri projeyi ilgili jüri üyelerine tanımlanan süre dâhilinde sunarlar. Sunum esnasında, öğrencilerin projeleri değerlendirilirken problem çözme, özgün düşünme, yaratıcı ve yenilikçi çözüm üretme, kendini ifade edebilme gibi becerileri dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Uygulama sınavı ana teması sınav tarihinden birkaç gün önce web sitesi üzerinden duyurulur.

Değerlendirmeler sonucunda eğitime hak kazananlar için nihai sonuçlar açıklanır.

4

Kayıt Süreci

Nihai sonuçların açıklanmasından sonra asil öğrenciler T3 OBS üzerinden çevrimiçi kayıtlarını tamamlar ve ilgili belgeleri imzalayarak eğitim alacakları Deneyap Atölyesine teslim ederler.

Yedek öğrenciler ise T3 OBS üzerinden çevrimiçi ön kayıtlarını gerçekleştirir. Yedek öğrencilerimizin kayıtları ön kayıt niteliğinde olup asil öğrencilerden kayıt yapmayan olması durumunda yedek öğrenciler ile iletişim geçilir.

© Copyright 2023. Tüm Hakları Saklıdır. | KVKK