EĞİTİM BAŞLIKLARI

Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi

Nanoteknoloji ve malzeme bilimi eğitimi kapsamında malzemelerin atom boyutunda yapısının, malzemelerin mekanik, manyetik, optik ve kimyasal özelliklerini nasıl etkilediğine odaklanılmaktadır.

Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi eğitimi yüz yüze olarak işlenmektedir.

Yazılım Teknolojileri

Yazılım Teknolojileri eğitiminde öğrencilere temel programlama mantığı, problem çözümüne yönelik algoritmaları tasarlama ve tasarlanan algoritmaları C++ programlama dilini kullanarak kodlama öğretilir.

Yazılım Teknolojileri eğitimi yüz yüze olarak işlenmektedir.

Siber Güvenlik

Bu eğitimle, siber güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak öğrenci seviyelerine uygun temel bilgilerin verilmesi, farkındalık oluşturulması ve bazı temel yeteneklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Siber Güvenlik eğitimi çevrimiçi olarak işlenmektedir.

Enerji Teknolojileri

Yenilenebilir enerji kaynakları ve ihtiyaç duyulma nedenleri hakkında farkındalık oluşturmak, bu eğitimin en temel amacını oluşturmaktadır.

Enerji Teknolojileri eğitimi yüz yüze olarak işlenmektedir.

İleri Robotik

Bu ders kapsamında öğrenciler, robot çeşitleri ve endüstriyel alanlardaki teknolojik uygulamaları, istenilen robotik uygulamaya yönelik uygun algılayıcı seçme ve uygun donanımını kurarak temel sinyal işleme yöntemlerini uygulama gibi genel kazanımlar elde ederler.

Tasarım ve Üretim

Dersin temel amacı, öğrencilere tasarım odaklı yaratıcı düşünme becerileri kazandırmaktır.

Tasarım ve Üretim eğitimi yüz yüze olarak işlenmektedir.

Mobil Uygulama

Mobil Uygulama eğitimi ile, geliştirilen projelerin mobil uygulamalar ile kontrolü ve entegre çalışma sistemi hakkında uygulamalar yapılarak, mobilite kavramı ışığında erişim konusunda farkındalık kazandırılması hedeflenmektedir.

Mobil Uygulama eğitimi yüz yüze olarak işlenmektedir.

Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti

Öğrencilerin, gerçek hayattaki problemlere algoritmik çözümler üretip bunları bilgisayar ortamına aktarma becerisinin ötesinde, temel elektrik - elektronik bilgisi ve temel yazılım bilgisi ile gerçek hayata daha yakın çözümler üretebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Yapay Zeka

Eğitimin amacı, yapay zekanın farklı alanlarla nasıl kullanılabileceği konusunda farkındalık kazandırmak, geliştirilen projelerin otonom hale getirilmesi amacıyla uygulamalar yaparak bu konunun geleceği hakkında vizyon oluşturmak ve öğrencilerin bu alanda uzmanlaşmak istemesi halinde yapay zeka temelinin atılmasıdır.

Havacılık ve Uzay Teknolojileri

Havacılık ve Uzay Teknolojileri eğitimi ile dünyada ve ülkemizde havacılığın geçmişten günümüze gelişimi, hava aracı çeşitleri ve temel hava aracı uçuş prensipleri anlatılacaktır.

Havacılık ve Uzay Teknolojileri eğitimi yüz yüze olarak işlenmektedir.

Robotik ve Kodlama

Robotik Kodlama eğitiminde öğrenciler, robotik temel kavramları, akış diyagramı oluşturma, algoritma, gyro, karar yapıları, MicroPhyton gibi konularda uygulamalı eğitimler almaktadırlar.

Robotik Kodlama eğitimi yüz yüze olarak işlenmektedir.

© Copyright 2023. Tüm Hakları Saklıdır. | KVKK