EĞİTİM MODELİ

Bilim ve teknolojide “Milli Teknoloji Hamlesi” olarak tanımlanabilecek
bütüncül bir gelişim!

Ülke ölçeğinde, topyekûn ve sürdürülebilir bir atılımın gerçekleştirilebilmesi ise toplumun bütün katmanlarının bu hedef doğrultusunda motivasyon kazanması ve bilim-teknoloji üretiminde yetkinliğe sahip bir insan kaynağının oluşturulmasına bağlıdır.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Türkiye'nin gelişimine öncülük edecek olan Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirecek nesillerin yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Uzman eğitmen kadrosu tarafından hazırlanan öğretim programı ile atölyeler, Geleceğin Teknoloji Yıldızları'nın gelişimini destekleyerek insanlık ve ülkemiz adına teknolojik yeniliklerle başarılı ürünler ortaya koyma amacını taşımaktadır.

Ülke gelişimine yüksek katkı sağlayabilecek yetenekli öğrencilerin ülke genelinde tespit edilmesi ve bu öğrencilerin gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması önemlidir. Gençlerin takım çalışması, yenilikçi düşünce ve proje geliştirme odaklı eğitim programları ile daha üretken olmaları hedeflenmelidir.

Deneyap Teknoloji Atölyesi projeleri, yeterli fiziki imkanlar ve donanımlar sağlanarak gençlerin bilim ve teknolojide yenilik üretebilen bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

EĞİTİM SÜRECİ

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise olmak üzere iki farklı düzeyde eğitimler verilmektedir. 36 aylık eğitim programına dahil olmaya hak kazanan öğrenciler, "Tasarım ve Üretim", "Robotik ve Kodlama", "Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti", "İleri Robotik", "Siber Güvenlik", "Enerji Teknolojileri", "Havacılık ve Uzay Teknolojileri", "Yazılım Teknolojileri", "Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji", "Mobil Uygulama" ve "Yapay Zekâ" olmak üzere on bir farklı alanda ücretsiz teknoloji eğitimleri almaktadırlar.

Eğitim süreci, ilk 24 ay proje temelli dersler ve son 12 ay takımlar dönemi olmak üzere iki farklı aşamadan oluşmaktadır.

1

24 Ay

Ders Dönemi

Öğrenciler, teknoloji ve proje geliştirme temelli eğitimler alarak yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere on bir ayrı başlık altında öğrenim görmektedirler. Programdaki amaç; hedeflenen disiplinlerle ilgili öğrencilerin alan bilgisi, problem çözme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, bilimin ve teknolojinin doğasını anlama, sistematik düşünme, iş birliği yaparak takımla çalışma, yeni gelişen durumlara uyum sağlayabilme, girişimcilik, sorgulama, merak etme, yaratıcı düşünme, iletişim gibi becerilerini geliştirmek ve Ar-Ge üretebilen bireyler yetiştirmektir.

2

12 Ay

Takımlar Dönemi

Ders dönemini tamamlayan öğrenciler, takımlar dönemine geçiş yaparlar. Bu dönemde takım kurma, proje yazımı, girişimcilik eğitimleri gibi ana başlıklarla bitirme projelerini teslim ederek süreci tamamlarlar. Takımlar, mentorluk desteği alarak bitirme projeleri ve diğer projeleri ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım göstererek Milli Teknoloji Hamlesine katkıda bulunurlar.

Eğitimler, farklı uygulama biçimleri ile yüz yüze ve çevrimiçi olarak verilmektedir. Öğrenciler, yüz yüze alacakları eğitimlerde hafta sonu cumartesi ya da pazar günü, öğleden önce veya öğleden sonra belirlenen seanslardan birini seçerek 4 saat boyunca atölyede eğitim görürler. Çevrim içi eğitimler ise hafta içi veya hafta sonu olarak değişiklik gösterir.

Ders döneminde, Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, İleri Robotik, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji eğitimleri yüz yüze; Yazılım Teknolojileri, Yapay Zekâ, Siber Güvenlik, Mobil Uygulama eğitimleri ise çevrimiçi platformda verilmektedir. Proje tabanlı ve uygulamalı olan eğitimlerin sonunda öğrencilerin, verilen araştırma ödevleri doğrultusunda yarışma ya da sergi organizasyonuna takım oluşturarak katılmaları beklenmektedir.

Güncel yaşam problemleri temel alınarak sunulan esnek araştırma konuları öğrencilerin takım halinde çalışmayı, araştırma becerilerini geliştirmeyi, prototip üretmeyi ve zaman planlaması yapmayı uygulamalı olarak öğretir. Öğrenciler hazırladıkları projeleri ders bitiminde “Proje Şenliklerinde” sergilerler.

© Copyright 2023. Tüm Hakları Saklıdır. | KVKK