Vakfımız; Türkiye’nin, daha iyi bir dünya adına savunduğu tezleri daha gür seslendirebilmek, ekonomisini güçlendirmek ve her alanda bağımsız olabilmek için milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesinin kaçınılmaz olduğuna inanan genç girişimciler ve genç profesyoneller tarafından 2017 yılında hayata geçirildi.

Ortaokul grubunda yer almak isteyen öğrencilerden 4. ve 5. Sınıfta okuyanlar, lise grubunda yer almak isteyenler öğrencilerden ise 8. Sınıf, 9. Sınıf ve Lise Hazırlık Sınıfı’nda okuyanlar yazılı sınava başvuru yaparak Deneyap Öğrenci Seçme Süreci’ne dâhil olabilir. Öğrenci seçme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylar 36 aylık Deneyap eğitim programına katılmaya hak kazanırlar.

4 ve 5. Sınıfa giden öğrenciler ile 8., 9. Sınıf ve Lise Hazırlık Sınıfı öğrencilerinden eğitim programına dahil olmak isteyenler sınav ile ilgili duyuruyu takip eder ve belirtilen tarihlere kadar başvurularını yaptırırlar. Süreç yazılı sınav ve uygulamalı sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur. Öğrencilerden, ilk olarak yazılı sınava girmeleri beklenir. Bu sınavdan başarı elde edenler, uygulamalı sınava girmeye hak kazanırlar. Uygulamalı sınav esnasında verilen projeyi tamamlamaları beklenir. Değerlendirmeler sonunda, atölye kontenjanı da göz önünde bulundurularak nihai sonuçlar açıklanır.

Seçme sınavlarımız, eğitim programlarımızla paralel şekilde teorik ve pratik sınav olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Yazılı sınavda öğrencilerin bilimsel uygulama, mühendislik tasarım süreç, rutin olmayan düşünme, matematiksel muhakeme, uzamsal muhakeme, sayı ve şekil, sayı ve işlem, genel kültür becerisi; model oluşturma, yön bilgisi, mühendislik ve teknoloji ile ilgili günlük yaşam becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Yazılı sınavı başarıyla tamamlayarak uygulama sınavına giren adaylar ise kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yapar ve tamamlanan projelerini ilgili jüri üyelerine belirlenen süre dâhilinde anlatırlar. Sürecin tamamında öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma becerileri dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitimler “Ortaokul” ve “Lise” grubu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ortaokul ve Liseye yeni başlayan öğrenciler okullarından mezun olana kadarki 3 sene boyunca Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitim alırlar. Ara sınıf öğrencileri Deneyap eğitimlerini tamamlayamadan mezun olmaktadır.

Sınav sorularında muhakeme, verileri okuyabilme ve yorumlama, çıkarım yapabilme, problemi tespit edebilme, kritik düşünebilme, araştırma yapabilme ve değişken belirleme becerileri ölçülür. Sınav, bilgilerin değil becerilerin ölçüldüğü sorular içerir.

Eğitimlerimiz okul dönemlerinde hafta sonu cumartesi veya pazar günleri öğleden önce veya öğleden sonra olacak şekilde haftalık 4 saat olarak yürütülmektedir. Yaz tatili dönemlerinde ise eğitimler hafta içi hızlandırılmış bir program ile uygulanmaktadır.

Eğitimler, İstanbul’un farklı bölgelerinde bulunan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde gerçekleştiriliyor.

Eğitimler ücretsizdir. Deneyap projesinde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

‘Başvuru Şartları’ bölümünü ve ‘Sınav Başvuru Kılavuzu’nu dikkatlice okumalısınız. Başvuru esnasında hatalı ve eksik bilgi girmemelisiniz. ‘Sınav Başvuru Kılavuzu’nu okumak için tıklayınız.

‘Başvuru Güncelle’ butonuna tıklayarak bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.

Yanınızda ‘Sınav Giriş Belgesi’ ve geçerli bir Kimlik Belgesi ile sınava gireceğiniz adreste sınav saatinden en az 1 saat önce bulunmalısınız. Sınav başladıktan sonra adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınava 4. Sınıf, 5. Sınıf, 8. Sınıf, Lise Hazırlık Sınıfı ve 9. Sınıf öğrencileri başvurabilir. Bu sınıf düzeyi dışında başvuru yapan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır

Ön başvurular tamamlandığında sınav yeri ve seans seçimi yapmalısınız. KYS sisteminden sürecin takibini sağlayınız.

Ön başvurular tamamlandığında sınav yeri ve seans seçiminizi yapabilirsiniz.

Sınavda Matematik, Fen, Algoritma ve Genel Kültür konularından toplam 40 (kırk) adet soru sorulacaktır.

Adaylara 100 (yüz) dakika sınav süresi verilecektir.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Süreci iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama e-sınav sınav olup e-sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama olan uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır.

E- Sınav puanının % 70’i ve Uygulama Sınavı puanının % 30’u hesaplanarak toplam puanınız hesaplanacaktır.

Eğitmenlerimiz, temel bilimlerden mühendisliğe uzanan geniş bir yelpazede uzmanlık sahibi olan, deneyimli akademisyenler, öğretmenler ve üniversite öğrencisi gönüllülerimizden oluşmaktadır.

Eğitim merkezlerimize 'Atölyelerimiz' sayfasından ulaşabilirsiniz.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerimizden 1. aşama olan E-Sınavı başarı ile geçenlerin katılmaya hak kazandığı uygulama temelli proje çalışmasıdır. Öğrenciler kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yaparlar. Tamamlanan projelerini jüri üyelerine belirlenen süre içerisinde anlatırlar. Öğrencilerin kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli becerileri dikkate alınarak değerlendirme yapılır.